Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022

Uczeń rozpoczyna lub kontynuuje naukę? Pamiętaj, że może otrzymać pomoc finansową na wydatki szkolne, jeśli:
 • uczeń mieszka w gminie Grzmiąca;
 • dochód rodziny ucznia nie jest większy niż 528 zł netto na osobę.
Jeśli jesteś:
 • rodzicem lub opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia;
 • pełnoletnim uczniem i nie ukończyłeś 24 lat;
 • słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych i nie ukończyłeś 24 lat;
 • dyrektorem szkoły, ośrodka.
wypełnij wniosek o stypendium, który możesz pobrać na naszej stronie internetowej pod adresem http://bip.gops.grzmiaca.org.pl/uploads/media/Wniosek_ST.pdf
Druk wniosku otrzymasz też w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej w pokoju nr 2. Zwróć uwagę, aby w części V.2 wniosku wypełnić wszystkie punkty dotyczące wysokości i źródła dochodów, dokładnie opisz sytuację dochodową rodziny.
Nie zapomnij podpisać wniosku wraz z pouczeniem.
Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. miesiąca sierpnia 2021 r., a w przypadku utraty dochodu - z miesiąca złożenia wniosku tj września 2021 r..
Wniosek możesz złożyć od 1 września 2021 roku do 15 września 2021. Po tym terminie wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego nie będą przyjmowane!!!
Do wniosku dołącz:
 • w przypadku zatrudnienia:
  zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • w przypadku utraty dochodu:
  dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 • w przypadku otrzymywania alimentów:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
 • w przypadku niealimentacji:
  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
 • w przypadku pobierania renty/emerytury:
  decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;
 • w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:
  zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.
 Poniżej w plikach do pobrania znajdziesz:
1. Wniosek o ustalenie prawa do stypendium szkolnego;
2. Przykładowo wypełniony wniosek służący jako pomoc w jego wypełnieniu;
3. Katalog wydatków jakie możecie Państwo ponieść, które zostaną zrefundowane w ramach przyznanego stypendium.

 

 

Autor: Piotr Chojnicki

Banery/Logo