Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Wielkie otwarcie Klubu Seniora w Krosinie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Autor: Piotr Chojnicki