Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Zespół interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg zmian odnoszących się do ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Już preambuła tego dokumentu wyraźnie podkreśla, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności. Na gminy nałożono obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.
W skład zespołu interdyscyplinarnego na terenie Gminy Grzmiąca wchodzą przedstawiciele:
 1. Dominika Bielecka- pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej
 2. Jadwiga Bierkowska- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzmiącej
 3. Danuta Żurawska- nauczyciel Zespołu Szkół w Grzmiącej
 4. Jowita Okurowska- pedagog w Szkole Podstawowej w Iwinie
 5. Bożena Pruchniak- pielęgniarka środowiskowa - Usługi Pielęgniarskie w Grzmiącej
 6. Mateusz Kreklau- Dzielnicowy Posterunku Policji w Barwicach
 7. Anna Lisińska- pedagog Zespołu Szkół w Grzmiącej
 8. Monika Stokowiec- sekretarz Stowarzyszenia Wspólnie w Grzmiącej
 9. Edyta Brysik- kurator społeczny Sądu Rejonowego w Szczecinku
Podstawowymi zadaniami zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności poprzez:
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Instytucja zespołu interdyscyplinarnego uregulowana jest m.in. w art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dyspozycja wyżej wskazanego przepisu nadaje zespołowi interdyscyplinarnemu status podmiotu o charakterze wewnętrznym, działającego w gminie w ramach jej zadań własnych. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Grzmiąca zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej, ul. 1 Maja 7. Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pani Dominika Bielecka.

Banery/Logo