Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Regulacje prawne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego (Gminy Grzmiąca) działającą w formie jednostki budżetowej. Ośrodek został utworzony przez Radę Narodową w Grzmiącej uchwałą z dnia 18 kwietnia 1990 roku nr XIII/49/90.
Ośrodek realizuje zadania zlecone, zadania własne gminy i zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych świadczeń wychowawczych, świadczenia "Dobry Start", świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, pomocy materialnej o charakterze socjalnym, karty dużej rodziny.
Ośrodek działa na podstawie:
  • uchwały Nr XIII/49/90 Rady Narodowej w Grzmiącej z dnia 18 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej,
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
  • statutu Ośrodka uchwalonego przez Radę Gminy Grzmiąca.
Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Banery/Logo