Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny w Grzmiącej

Co to jest przemoc domowa?

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,

b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,

c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienia lub krzywdę,

d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,

e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kto może być osobą doznającą przemocy domowej?

a) małżonek, także w przypadku, gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępni (np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (np. dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwo i ich małżonkowie,

b) wstępni i zstępni oraz ich małżonkowie,

c) rodzeństwo oraz ich wstępni, zstępni i ich małżonkowie,

d) osoba pozostająca w stosunku przysposobienia i jej małżonek oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,

e) osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,

f) osoba wspólnie zamieszkująca i gospodarująca oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,

g) osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,

h) małoletni.

WAŻNE

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś
z Twoich bliskich jest osobą doznającą przemocy domowej, nie wstydź się prosić
o pomoc. Wezwij Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Prawo stoi po Twojej stronie!

Masz prawo do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy domowej do Prokuratury, Policji lub Żandarmerii Wojskowej.

Możesz także zwrócić się po pomoc do podmiotów i organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Pomogą Ci:

■ Ośrodki pomocy społecznej – w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.

■ Powiatowe centra pomocy rodzinie – w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości.

■ Ośrodki interwencji kryzysowej i Ośrodki wsparcia – zapewniając schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.

■ Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – zapewniając bezpłatne całodobowe schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, oraz udzielą Ci kompleksowej, specjalistycznej pomocy w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym oraz potrzeb bytowych.

■ Okręgowe ośrodki i lokalne punkty działające w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – zapewniając profesjonalną, kompleksową i bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną i materialną.

■ Sądy opiekuńcze – w sprawach opiekuńczych i alimentacyjnych.

■ Placówki ochrony zdrowia – np. uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach.

■ Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – podejmując działania wobec osoby nadużywającej alkoholu.

■ Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – w zakresie uzyskania pomocy prawne.

Poniżej znajduję się link z nazwami placówek funkcjonującymi w powiecie szczecineckim, udzielającymi pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy domowej:

https://gopsszczecinek.pl/wp-content/uploads/2023/07/Placowki-udzielajace-pomocy-osobom-z-problemem-przemocy-domowej.pdf

Pierwszym krokiem do przerwania przemocy jest przełamanie izolacji i milczenia. Pamiętaj, że masz prawo do szacunku i godnego traktowania. We własnym domu powinieneś i masz prawo czuć się bezpiecznie. Zawsze o tym pamiętaj!

Zespół Interdyscyplinarny w Grzmiącej zapewnia pełną anonimowość!

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego: Grzmiąca, ul. 1 Maja 7,                                   

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

Dominika Bielecka – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej,

Anna Lasota – przedstawiciel oświaty,

Jowita Okurowska - przedstawiciel oświaty,

Seweryn Kalinowski – przedstawiciel Posterunku Policji w Barwicach,

Ewelina Pietrzak – przedstawiciel organizacji pozarządowej,

Jadwiga Bierkowska – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzmiącej,

Bożena Pruchniak – przedstawiciel służby zdrowia,

Marzena Sztygowska – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Szczecinku.

 

 

 

 

Artykuły

  • Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci wyróżnione

    W niedzielę, 19 listopada, w Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, wiele budynków w całej Polsce podświetlonych zostało na czerwono w ramach ogólnopolskiej kampanii „REAGUJ na przemoc wobec dzieci”

    Celem kampanii jest zachęcenie dorosłych do podejmowania działań w sytuacjach, gdy podejrzewają, że dziecko doświadcza przemocy. Inicjatorem kampanii jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, lokalnym ambasadorem inicjatywy jest Fundacja „Dziecko w Centrum”.

    Wszystkie rzeczy, które robimy w życiu mają jakąś ustaloną intencję. W tym przypadku intencja jest bardzo dobra i szczególna – to chęć pomocy dzieciom, które doświadczają przemocy, i potrzeba nagłośnienia kampanii, która mówi o tym, co my dorośli powinniśmy zrobić, gdy jesteśmy tego światkami.

    Czytaj Więcej o: Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

Banery/Logo