Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Rejonizacja

Wykaz rejonów

Rejon I - pracownik socjalny - Magdalena Pitra

Rejon I
Lp Miejscowość Liczba Mieszkańców
1 Grzmiąca 1191
2 Gdaniec 93
3 Przystawy 108
4 Sławno 81
5 Radusz 4
6 Mieszałki 231
Ogółem: 1750

Rejon II - pracownik socjalny - Dominika Bielecka

Rejon II
Lp Miejscowość Liczba Mieszkańców
1 Storkowo 139
2 Lubogoszcz 244
3 Radostowo 21
4 Radomyśl 153
5 Pustkowie 13
6 Przeradz 246
7 Iwin 217
8 Równe 130
9 Czechy 204
10 Godzisław 229
Ogółem:

1596

Rejon III - pracownik socjalny - Katarzyna Pęcak

Rejon III
Lp Miejscowość Liczba Mieszkańców
1 Sucha 235
2 Krosino 461
3 Wielanowo 70
4 Boleszkowice 60
5 Glewo 6
6 Nosibądy 222
7 Ubocze 18
8 Żarnowo 13
9 Wielawino 215
Ogółem: 1300

Autor: Edyta Brysik