Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego mieisęcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wymaganego do programu "Czyste powietrze"

Poniżej znajdą Państwo wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodach wymaganego w ramach rozpatrywania wniosku o przyznanie wsparcia z programu Czyste powietrze.

Wniosek mogą Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej w pokoju nr 2

 

 

Autor: Aleksandra Prędka