Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Aktualności

Artykuły

 • Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wyróżnione

  W związku z przedłużeniem do dnia 30 września 2025 r. terminu legalnego pobytu w Polsce obywatelom Ukrainy, którzy przybyli w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przedłuża się prawo do świadczeń opiekuńczych związanych z niepełnosprawnością oraz prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków w okresie zasiłkowym 2023/2024.

  Zmiana decyzji w tych sprawach nastąpi z urzędu. Obywatele Ukrainy, którzy mają przyznany zasiłek rodzinny na dzieci, które uczą się lub rozpoczną naukę w szkole od września 2024 r., mogą najpóźniej do 31 października 2024 r. ubiegać się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2024/2025 lub rocznego przygotowania przedszkolnego. Ustalenie prawa do dodatku możliwe jest wyłącznie na wniosek rodzicaopiekuna prawnego lub opiekuna tymczasowego dziecka.

  Czytaj Więcej o: Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
 • Nowy okres zasiłkowy 2024/2025 w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym wyróżnione

  Wnioski na okres 2024/2025 można składać:

  • od 1 lipca 2024 r. w formie elektronicznej poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (wnioski i załączniki do wniosku muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
  • od 1 sierpnia 2024 r. w formie tradycyjnej (papierowej).

  Obsługa wniosków odbywa się w siedzibie GOPS przy ul. 1 maja 7, w godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, środa: 700 – 1500
  • czwartek: 700 – 1600
  • piątek: 700 – 1400
  Czytaj Więcej o: Nowy okres zasiłkowy 2024/2025 w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym
 • Ogłoszenie w sprawie dystrybucji żywności dla najuboższych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). wyróżnione

   

  Ogłoszenie w sprawie dystrybucji żywności dla najuboższych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ).

  Żywność wydawana będzie osobom które zostały już zakwalifikowane do programy i złożyły skierowanie :

  TOWAR WYDAWANY BĘDZIE CODZIENNIE POCZĄWSZY OD
  15-07-2024 R. (poniedziałek)
  W GODZINACH
  9:00-13:00

  Należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz TORBY do zapakowania żywności.

   

  W przypadku odbierania żywności za inną osobę należy okazać się dowodem osobistym i upoważnieniem do odbioru żywności potwierdzonym przez pracownika socjalnego.

  Wydawanie żywności odbywać się będzie według imiennych list przygotowanych przez pracowników socjalnych GOPS Grzmiąca

  Miejsce odbioru żywności:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca

  Osoby, które nie zostały jeszcze zakwalifikowane do programu, a chcą skorzystać z pomocy żywnościowej muszą złożyć skierowanie u pracowników socjalnych GOPS Grzmiąca

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie w sprawie dystrybucji żywności dla najuboższych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ).
 • Projekt socjalny pn.” Mówię…. NIE Przemocy!”,

  W poszukiwaniu skutecznych form przeciwdziałania przemocy domowej i pomagania jej ofiarom oraz sprawcom, od wielu lat na terenie gminy Grzmiąca angażuje się wielu profesjonalistów, lokalnych instytucji.

  Wypracowanie sprawnego i efektywnego systemu wsparcia wymaga ciągłej  nieustannej współpracy instytucjonalnej, a w szczególności osobistego zaangażowania poszczególnych osób, przedstawicieli lokalnych instytucji oraz władz lokalnych Urzędu Gminy Grzmiąca.

   Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Grzmiącej w ramach projektu socjalnego pn.” Mówię…. NIE Przemocy!”, wspólnie z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej w dniu 27 czerwca 2024 r. podczas pikniku rodzinnego prowadzili działania  edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych zjawiskiem przemocy. Społeczność gminy Grzmiąca, informowana była o wszelkich możliwych formach wsparcia i pomocy,  rozpropagowano ulotki informacyjne.

  Czytaj Więcej o: Projekt socjalny pn.” Mówię…. NIE Przemocy!”,
 • PIKNIK RODZINNY wyróżnione

  W dniu 27.06.2024 r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej zorganizowali piknik rodzinny pn.” Rodzina bliżej siebie” na stadionie sportowym w Grzmiącej. Podczas pikniku gościliśmy policjantów z Komendy Powiatowej Policji ze Szczecinka, w tym przewodnika psa służbowego wraz z czworonożnym partnerem Logarem, Panią post. Magdalenę Gorgol – profilaktyka oraz Panią Izabelę Jadwiżyc z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku. Tego dnia najmłodsi mieszkańcy mieli możliwość usiąść za kierownicą policyjnego radiowozu oraz poznać sprzęt policyjny podwyższonego ryzyka. Była również możliwość sprawdzenia się na torze z przeszkodami w alko i narkogooglach, aby pokazać uczestnikom jak trudno jest właściwie reagować pod wpływem substancji odurzających. Jednak największą atrakcją pikniku było pojawie się przewodnika psa służbowego wraz z czworonożnym partnerem. Logar podczas pikniku wykazał się znajomością różnych komend podczas ćwiczeń, posłuszeństwem pokazywał jak niebezpieczny może być kontakt z agresywnym zwierzęciem. Nie mogło zabraknąć rozmów na temat bezpiecznych wakacji i cennych rad dotyczących bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego.

  Czytaj Więcej o: PIKNIK RODZINNY
 • WYCIECZKA INTEGRACYJNA SENIORÓW wyróżnione

  Letnie dni sprzyjają spędzaniu czasu na świeżym powietrzu o czym przekonali się seniorzy biorący udział w wycieczce w dniu 25 czerwca  2024  r. do Szczecinka. Głównym punktem naszej wyprawy był rejs statkiem „Księżna Jadwiga” po jeziorze Trzesiecko, które jest miejscem wypoczynku mieszkańców Szczecinka i nie tylko.  Przystanek na "Mysiej wyspie" był strzałem w dziesiątkę. Seniorzy umilając sobie czas we wspólnym gronie, biesiadowali, świetnie się bawiąc, podczas pieczenia kiełbasek na ognisku.  

  Spotkania integracyjne są bardzo lubiane przez wszystkich seniorów, służą wymianie doświadczeń, nawiązywaniu nowych kontaktów i podtrzymaniu wcześniej zawartych znajomości.

  Wycieczka zorganizowana została w ramach realizowanych projektów socjalnych GOPS Grzmiąca „Z troską o Was” oraz  „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

  Czytaj Więcej o: WYCIECZKA INTEGRACYJNA SENIORÓW
 • UWAGA - Odzież dla osób potrzebujących wyróżnione

  Ewangeliczny Związek Braterski ze Szczecinka ponownie podzielił się dobrem, tym razem otrzymaliśmy 20 kartonów odzieży.

  Składamy serdeczne podziękowania członkom Ewangelicznego Związku Braterskiego wraz z przewodniczącym Rady Starszych Bratu Ludwikowi Skworczowi za okazane dobro.

  Wszystkie osoby potrzebujące zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach 04 lipca 2024 r. w godz. od 13:00 do 15:00 oraz 05 lipca 2024 r. w godz.  od 09:00 do 13:00 będzie wydawana odzież damska, męska oraz dziecięca.

  Czytaj Więcej o: UWAGA - Odzież dla osób potrzebujących
 • Zaproszenie do udziału w grupie wsparcia w Programie Terapeutycznym dla osób doznających przemocy domowej wyróżnione

  Szanowni Państwo,

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej informuje, iż w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku rusza Program Terapeutyczny dla osób doznających przemocy domowej.

  Spotkania będą miały charakter grupy wsparcia oraz indywidualnych spotkań prowadzonych przez terapeutkę. Realizacja Programu będzie się odbywała w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

  Osoby, które będą uczestniczyły w Programie, będą mogły kontynuować udział w całorocznej grupie wsparcia dla osób doznających przemocy.

  Spotkania będą odbywały się w godzinach popołudniowych.

  Zgłoszenia należy kierować do specjalisty pracy socjalnej Pani Małgorzaty Stępień telefonicznie pod numerem telefonu: 730 304 035, 94 7137111 lub osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek, pokój nr 3.

  Zespół Interdyscyplinarny w Grzmiącej

  Starszy pracownik socjalny Dominika Bielecka

  Czytaj Więcej o: Zaproszenie do udziału w grupie wsparcia w Programie Terapeutycznym dla osób doznających przemocy domowej