Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Artykuły

 • KLUB PACJENTA wyróżnione

  Klub na stałe już wrósł w naszą lokalną społeczność. W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej odbyło się kolejne spotkanie w ramach działalności „Klubu Pacjenta” prowadzonego przez Centrum Zdrowia Psychicznego w Szczecinku przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grzmiącej.
  Klub ten umożliwia spotkania osób z doświadczających kryzysu, z trudnościami
  w kreowaniu kontaktów społecznych, z potrzebą rozwoju społecznego. To także forma wsparcia psychologicznego, które odbywa się poza poradnią.

  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.  

  Kolejne spotkanie Klubu Pacjenta w Grzmiącej odbędzie się 6 maja 2024 r. w godz. od 15.30 do 17.00.

  Czytaj Więcej o: KLUB PACJENTA
 • Spotkanie informacyjne - „Mama gotowa do pracy”. wyróżnione

  Dnia 11 kwietnia 2024 r. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej w siedzibie Ośrodka w sali narad Urzędu Gminy zorganizowali spotkanie informacyjne dotyczące zapoznania się z planem realizacji spotkań w ramach projektu socjalnego pn.: „Mama gotowa do pracy”.

  Zachęcamy do aktywnego wzięcia udziału w naszym projekcie.

  Czytaj Więcej o: Spotkanie informacyjne - „Mama gotowa do pracy”.
 • Spotkanie informacyjne - Projekty socjalne wyróżnione

  W dniu 12 kwietnia 2024 r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej zorganizowali spotkanie warsztatowe, które odbyło się w siedzibie tutejszego ośrodka, którego celem było zapoznanie beneficjentów z tematyką i harmonogramem spotkań prowadzonych w ramach projektów socjalnych pn.: „MÓWIĘ …. NIE PRZEMOCY!” oraz „DZIECKO W SZKLANYM EKRANIE E-UZALEŻNIENIA”.

  Projekty zakładają realizację następujących działań:

  1. Warsztaty edukacyjno – informacyjne    na temat zjawiska przemocy lokalnych instytucji pomocowych oraz uzależnień wśród młodzieży,
  2. Piknik rodzinny na terenie Gminy Grzmiąca w okresie letnim,
  3. Konkursy plastyczne pt. „Świat bez przemocy” oraz „Wykaż się – żyj bez uzależnień”,

  4.    Prelekcje    „Rodzina w obliczu przemocy” skierowana do uczniów klas VII    -VIII szkół na terenie Gminy,

  1. Spotkania z przedstawicielami Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Centrum Zdrowia Psychicznego,
  2. Poradnictwo indywidualne psychologiczne, prawne, socjalne,

  7.Warsztaty edukacyjne z terapeutą rodzinnym, terapeutą uzależnień.

  Projekt Socjalny

  „ Mówię … NIE Przemocy ! ”

  Projekt socjalny

  „Dziecko w szklanym ekranie
  e-uzależnienia”

  Czytaj Więcej o: Spotkanie informacyjne - Projekty socjalne
 • Udzielanie wsparcia osobom w kryzysie bezdomności wyróżnione

  Szanowni Państwo

  Na prośbę Pana Pawła Zgórzyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poniżej w sekcji do pobrania przekazujemy Państwu informację dotyczące udzielania wsparcia osobom w kryzysie bezdomności, wymagających pomocy i opieki innych osób ze względu na stan zdrowia. Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniższą informacją i stosowanie się do zaleceń

  Poniżej pełna treść informacji Podsekretarza Stanu w MRPiPS

  Czytaj Więcej o: Udzielanie wsparcia osobom w kryzysie bezdomności
 • Placówki udzielające pomocy rodzinom dotkniętym przemocą - AKTUALIZACJA

  Kierując się wytycznymi Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030,  w załączeniu umieszczamy aktualną bazę placówek udzielających wsparcia osobom z problemem przemocy domowej a także podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla dla osób stosujących przemoc domową oraz programy
  psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową.

  Czytaj Więcej o: Placówki udzielające pomocy rodzinom dotkniętym przemocą - AKTUALIZACJA
 • Ankieta dotycząca Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej

  Drodzy Mieszkańcy!

  Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

  W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, został powołany nowy Zespół Interdyscyplinarny do spraw przemocy domowej. Jednym z zadań zespołu jest opracowanie i wdrożenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej. Do opracowania programu niezbędne jest uzyskanie diagnozy zjawiska przemocy na terenie Gminy Grzmiąca.

  W związku z tym zwracamy się do Państwa jako mieszkańców naszej Gminy o wypełnienie ankiety, która jest anonimowa i posłuży przygotowaniu istotnego dokumentu, służącego rozwiązywaniu problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych.

  Aby wypełnić ankietę, prosimy kliknąć w link: https://forms.gle/AVoR9wPS5qtpTEba6

  Ankieta będzie aktywna do 30.04.2024 r.

  Serdecznie dziękujemy za Państwa czas i zaangażowanie w ten ważny projekt.

  Czytaj Więcej o: Ankieta dotycząca Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej
 • Webinarium pod tytułem „Bezpieczeństwo w Spółdzielczej Grupie Bankowej”. wyróżnione

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej przy współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Białogardzie Filia w Grzmiącej zorganizował dnia 26 marca 2024 r. w siedzibie tut. Ośrodka webinarium pod tytułem „Bezpieczeństwo w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

  Spotkanie zostało poprowadzone przez Panią Aleksandrę Cygan z Filii Grzmiąca.
  Pani Aleksandra poruszyła podczas webinarium zagadnienia dotyczące cyberbezpieczeństwa. Zwróciła szczególną uwagę na to, jak działają cyberprzestępcy, przy tym podała najczęstsze sposoby oszustw. Wytłumaczyła również zebranym czym jest phishing, vishing oraz spoofing. Przedstawiła sposoby jak nie dać się oszukać i nie pozwolić wyłudzić oszustom naszych danych oraz co zrobić w konkretnej sytuacji i gdzie udać się bądź zadzwonić o pomoc.

  Czytaj Więcej o: Webinarium pod tytułem „Bezpieczeństwo w Spółdzielczej Grupie Bankowej”.
 • POMOC ŻYWNOŚCIOWA – PODPROGRAM 2023 SKŁADANIE WNIOSKÓW wyróżnione

  Uprzejmie informujemy, że osoby potrzebujące mogą już składać nowe oświadczenia o dochodzie, na podstawie których będą mogły otrzymać nieodpłatnie pomoc żywnościową w 2024 roku.

  CELE PROGRAMU:

  Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z wytycznymi IŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z wytycznymi IZ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

  KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI:

  • dochód nie przekraczający 2.056,40 zł dla osoby samotnie gospodarujące
  • dochód nie przekraczający 1.590.00 zł dla osoby w rodzinie W przypadku rodzin wystarczy, że oświadczenie wypełni jeden z dorosłych członków rodziny.
  Czytaj Więcej o: POMOC ŻYWNOŚCIOWA – PODPROGRAM 2023 SKŁADANIE WNIOSKÓW

Banery/Logo