Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Zadania ośrodka

Do zadań ogólnych Ośrodka należy:
 1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej.
 2. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
 3. Realizację zadań, przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych:
 • ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
 • ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 'Za życiem',
 • ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • uchwała Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu 'Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023',
 • ustawą z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

Banery/Logo