Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
NA LATA 2019-2023
DOFINANSOWANIE: 140 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ : 214 000,00 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej  na podstawie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz Uchwały nr II/7/2018 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 realizuje pomoc dla osób potrzebujących wsparcia w formie posiłków, produktów żywnościowych bądź pomocy pieniężnej.
Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.
W przypadku:
  • osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosi: 701 zł x 150%= 1051,5 zł
  • osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi : 528 zł x 150% = 792 zł
Koszt realizacji całego programu na rok 2021 zaplanowano w kwocie: 214 0000,00 zł
  • z tego w ramach środków własnych: 74 000,00 zł
  • z dotacji celowej budżetu państwa: 140 000,00 zł
 
 

Banery/Logo