Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Placówki udzielające schronienia osobom bezdomnym

Obowiązek prowadzenia przez wojewodę rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach, wynika z art. 48a ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Rejestr ma na celu zapewnienie dostępu do informacji o miejscach tymczasowego schronienia, prowadzonych w ramach realizacji zadań samorządów gminnych z terenu danego województwa, tj. będących w systemie pomocy społecznej i finansowanych ze środków publicznych, dla osób bezdomnych potrzebujących wsparcia w tej formie.
Zgłoszenia do rejestru w zakresie ustawowo określonych informacji dokonuje gmina:
1) prowadząca placówkę;
2) zlecająca na podstawie art. 25 ust. 1 zadanie prowadzenia placówki;
3) która zawarła umowę z podmiotem niepublicznym na zakup usługi udzielenia tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie, w placówce prowadzonej przez podmiot niepubliczny.
Gmina również zobowiązana jest do zgłaszania wojewodzie wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania, z kolei wojewoda na bieżąco aktualizuje zgłoszone dane w rejestrze.
Poniżej znajduje się adres strony, na której można znaleźć aktualny rejestry miejsc udzielania schronienia osobom bezdomnym w województwie zachodniopomorskim
Rejestr miejsc, w których gminy województwa zachodniopomorskiego udzielają tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach stan na 20 stycznia 2021 r.

Banery/Logo